پرسش‌های متداول

امتیاز وب‌سایت چیست؟

این امتیاز بر اساس میانگین امتیاز تمامی فاکتورهای بررسی شده در وب‌سایت شما ایجاد شده است، بنابراین با توجه به بیشتر شدن تعداد فاکتورهای بررسی شده در بررسی پیشرفته ممکن است امتیاز نهایی با امتیاز بررسی رایگان متفاوت باشد.

وب‌سایت شما بطور میانگین باید حداقل امتیاز 50 را کسب کند اما با بهینه‌سازی بیشتر می‌توانید این امتیاز را بیشتر کنید تا نسبت به وب‌سایت های رقیب بیشتر دیده شوید و نتیجه بهتری بگیرید.

آیا برای هربار چکاپ پیشرفته باید پروژه جدیدی تعریف کنم؟

خیر، پس از یک بار تعریف پروژه برای همیشه می‌توانید بر اساس داده های مربوط به پروژه مجددا بررسی را انجام داده و نتیجه‌ی گزارش را با مقادیر قبلی مقایسه کنید.

لطفا اگر سوالی دارید از طریق فرم تماس با ما درمیان بگذارید.